EcoProbiotic – Web Sitesi Kullanım Koşulları www.ecoprobiotic.com.tr web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı (bundan sonra “EcoProbiotic Web Sitesi”) ve EcoProbiotic Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”). Ayrıca, Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Serbest Girişimcileri (Temsilci’ler) veya Üyeler’e EcoProbiotic İş Kuralları ve Politikaları ve herhangi bir mal veya hizmet satın alınmasında “Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi Satın Alma Kural ve Koşulları” uygulanır. Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar EcoProbiotic Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. EcoProbiotic Web Sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. EcoProbiotic Web Sitesi; EcoProbiotic , EcoProbiotic İş Fırsatı, EcoProbiotic Ürün ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.Bu site Türkiye içinde kullanım için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir. Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi EcoProbiotic Web Sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir. İlgili bölüme doğrudan gitmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayın: 1. EcoProbiotic Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri 2. Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları 3. Telif Hakkı ve EcoProbiotic Web Sitesi Materyallerinin Kullanımı 4. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar 5. Diğer Web Sitelerinden EcoProbiotic Web Sitesi’ne Bağlantılar 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi 7. EcoProbiotic Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın İhlal Edilmesi Nedeniyle EcoProbiotic Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi 8. Bölünebilirlik Maddesi 9. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi 1. EcoProbiotic Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri EcoProbiotic Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümleri münhasıran Türkiye’deki Temsilci’ler ve onların müşterileri ve Üyeler için tasarlanmıştır. Eğer tanıdığınız bir Temsilci yok ise ve bir Temsilci ile iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen www.ecoprobiotic.net ’de bulunan İletişim Formunu kullanınız. Lütfen dikkat: Şifreler üçüncü kişilere verilmemelidir ve yetkisiz erişimden korunmalıdır. Eğer şifrenizin herhangi yetkisiz bir kullanımından haberdar olursanız, derhal Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’a bildirimde bulunmalısınız. Şifrelerin uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zarardan dolayı Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir. 2. Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları EcoProbiotic Web Sitesi’ni kullanırken’a sağlanmış bütün kişisel veriler Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’in Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak ele alınacaktır. Eğer Temsilci veya Üye olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Temsilci’ler veya Üyeler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. Eğer Müşteri olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Müşteriler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. EcoProbiotic Web Sitesi’ni kullanırken Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sağlanmış bütün bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır. Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olduğuna inanmamızı gerektiren nedenler var ise, EcoProbiotic Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir. 3. Telif Hakkı ve EcoProbioticWeb Sitesi Materyalleri’nin Kullanımı EcoProbiotic Web Sitesi ve EcoProbiotic Web Sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “EcoProbiotic” ismi ve EcoProbiotic logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanılmaktadır. Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler ve EcoProbiotic Web Sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir. Web Sitesi Materyalleri sadece Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir. Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi Temsilci’lere sadece Temsilci işlerini yürütmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir. Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle İletişim Formu aracılığı ile iletişime geçiniz. EcoProbiotic Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümlerini Temsilci olarak kullanma hakkı, Temsilci Sözleşmesi’nin feshi ile Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’in herhangi ek bir muamelesine ihtiyaç olmaksızın sona erer. Fesih halinde, Temsilci’ler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler. 4. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar Link verdiğimiz web siteleri Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin kontrolünde olmayabilir. Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, üçüncü parti web siteleri tarafından sağlanan bilgiler ve materyallerden dolayı sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bu tarz web sitelerini kullanmadan ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla kişisel veri ya da herhangi bir bilgiyi sunmadan önce, tüm üçüncü parti web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz. 5. Diğer Web Sitelerinden EcoProbiotic Web Sitesi’ne Bağlantılar Üçüncü parti web sitelerinden www.ecoprobiotic.com.tr  adresine link eklemeden önce Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı izninin alınması gerekmektedir. Başka sitelerden link sağlamak isterseniz, lütfen bizimle İletişim  Formu aracılığıyla iletişime geçiniz. 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne de iştirakleri, EcoProbiotic Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar. EFOR TEKSTİL GÜBRE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca EcoProbiotic ,Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve EcoProbiotic Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve EcoProbiotic Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir. Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. 7. EcoProbiotic Web Sitesi Kullanım Koşullarının İhlali Nedeniyle EcoProbiotic Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle EcoProbiotic Web Sitesi veya EcoProbiotic Web Sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, EcoProbiotic Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir. Efor Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi EcoProbiotic Web Sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar. 8. Bölünebilirlik Maddesi Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. 9. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi EcoProbiotic Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Türk mahkemeleri, EcoProbiotic Web Sitesi’nden veya EcoProbiotic Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.